Museum

Dit digitale museum zal in de toekomst al uw aan de geschiedenis van Blauwe Dinsdag gerelateerde informatiebehoeften bevredigen, met zowel materiaal van onze enigszins verlopen oude website als gedigitaliseerde papieren.

Suggesties voor en giften aan het museum → curator@blauwedinsdag.com

logo

Berichten uit een ver verleden