Blauwe Dinsdag is, enige tijd na plaatsing van de vier vruchten van de Grauwe Kat, door Spotify erkend verified als “artiest”. Noblesse oblige, dus we hebben inmiddels een fraaie artiestenpagina aangemaakt. Het zal u, bij bezoek aan die pagina, niet ontgaan dat elk van onze vier muzikale vruchten zich inmiddels aan de vergetelheid (“<1,000”) heeft onttrokken en dat al meer luisteraars de weg naar Blauwe Dinsdag vonden dan Blauwe Dinsdag leden, partners en kindjes heeft. U had tot dusver ons kleinste en jongste liedje, “Zoet en Zacht”, het liefst. Dit geeft hoop voor het moment, in vaktermen “de lancering”, dat we u via de sociale media gericht op de hoogte stellen van dit alles.